Czym jest mozaika ze zdjęć?


Mozaika historyczna

Mozaiki budzą podziw od lat, sztuka mozaikowa sięga czasów starożytności. Polega ona na złożeniu obrazu z małych kolorowych kamieni lub kawałków szkła. W ten sposób powstały słynne dzieła sztuki znajdujące się w starożytnych pałacach i willach. Do dziś nasze wyobrażenie o mozaikach kształtowane jest ilustracjami starożytnych dzieł.

Ten rodzaj techniki kulturowej utrzymywał się przez setki lat jako optyczny wyznacznik dla reprezentacyjnych budowli zachowała odmienne znaczenie w zależności od swojego pojawienia się w czasie. W erach Renesansu i Klasycyzmu odpowiednio wzrastało ich znaczenie. W tych epokach klasyka starożytności i jej rękodzielniczy wyznacznik w formie mozaiki ustanawiała kanony mody. A mimo to mozaiki widoczne są dzisiaj w nieomal wszystkich budowlach reprezentacyjnych wszystkich epok.

Za technikę artystyczną pokrewną mozaice uważa się pointylizm, styl w malarstwie, który swego czasu uznawany był za kontrowersyjny. Okres największego rozkwitu przeżywała na przełomie XIX i XX wieku. Pointylizm w sztuce zachował się dzisiaj przede wszystkim poprzez malarstwo Paula Signaca, Henri'ego Edmonda Delacroix'a lub Georgesa Seurata.

Sposób działania mozaiki ze zdjęć
Fascynacja dwupłaszczyznowa: motyw główny i pojedyncze obrazy foto-mozaiki
Muzyka klasyczna z czasów starożytnych
Mozaika w pałacu cesarskim w Konstantynopolu, V / VI w.

Nowoczesna mozaika ze zdjęć

Nowoczesna fotomozaika opiera się na tej samej idei: tutaj również powstaje duży obraz z mniejszych kolorowych powierzchni. Różnica polega na tym, że "kamyczki w mozaice"- czyli zdjęcia składowe, same (występując osobno) zawierają obrazy co sprawiaja fascynujące wrażenie dwupłaszczyznowego obrazu. O wyglądzie obrazu decyduje motyw główny- uzupełniony ilością od kilkuset do kilku tysięcy pojedynczych zdjęć. –tak właśnie powstaje "obraz ze zdjęć".

Połączenie nowoczesnej technologii komputerowej z cyfrową obróbką obrazu umożliwiło w latach 90. tworzenie fotomozaik na komputerze. Rozwój ten dokonał się głównie w Stanach Zjednoczonych. Wielu Amerykanów rości sobie dziś prawa do bycia wynalazcami fotomozaiki.

Kluczową rolę w rozwoju mozaik ze zdjęć odegrał z całą pewnością Robert Silvers. W 1995 roku, mający wówczas 27 lat Amerykanin, obmyślił w instytucie badawczym MIT (Massachusetts Institute of Technology) w Cambridge algorytm opisujący optymalne zestawienie dużej liczby plików zdjęciowych w jeden duży motyw. Technologia ta została opatentowana w wielu krajach z korzyścią dla jej wynalazcy.

Robert Silvers stał się w konsekwencji artystą w dziedzinie tworzenia mozaik ze zdjęć. Do zbioru jego dzieł należą zarówno portrety znanych ludzi, jak np. Marylin Monroe, ale również artystyczne opracowania klasycznego malarstwa. Artysta na swój sposób zinterpretował na nowo takie obrazy jak "Dziewczyna z perłą" Vermeera czy "Narodziny Wenus" Botticellego.

Jakie rodzaje fotomozaik istnieją?

Obecnie istnieje wiele metod tworzenia mozaik ze zdjęć, popularność zyskało. jednak tylko niewiele z nich. Większość obserwatorów uznaje złożony układ pojedynczych obrazów za atrakcyjny. Szczególne wrażenie wywiera fakt, że wyrazisty motyw główny wyłania się z pozornie nieuporządkowanych struktur. Fascynacja mozaikami ze zdjęć opiera się między innymi na tej domniemanej sprzeczności.

Przeważają mozaiki ze zdjęć w formacie pionowym i poziomym. Formą tą, z jednej strony, wychodzą na przeciw potrzebie kompleksowości, jednocześnie odzwierciedlając rzeczywistą pozycję wyjściową podczas ich tworzenia. Dzieje się tak ponieważ fotografie tworzące mozaikę to często mieszanka z formatów pionowych i poziomych.

Jeśli dostępne są tylko zdjęcia w formacie poziomym, powstanie mozaika z liniowych kafelków obrazkowych. Zdjęcia zasadniczo można uporządkować na różne sposoby:

Fotomozaika "Dziewczyna z perłowym kolczykiem"
Artysta Robert Silver swoją techniką tworzenia mozaik interpretuje na nowo malarstwo klasyczne.
Siatka mozaiki z pól sześciokątnych
Mozaika z Pól szęściokątnych
Mozaika ze zdjęć z dużymi zdjęciami
Schemat mozaiki z dużym rastrem
Sialka mozaiki pozioma w cegły
Mozaika z przesuniętych kafelków obrazkowych
Siatka mozaiki w orientacji pionowej lub poziomej
Mozaika z obrazków w formacie poziomym i pionowym

Jak powstaje obraz mozaiki?

Obecnie stosuje się przede wszystkim trzy metody do tworzenia obrazu głównego foto-mozaiki:

  1. Pojedynczym zdjęciom nadaje się wartość odcienia barwy i zestawia w mozaikę. Tym sposobem pojedyncze zdjęcie znów staje się starożytnym kolorowym kamyczkiem. Powstaje więc klasyczna mozaika płytkowa – z tym, że ze zdjęć. Warianty kolorystyczne można zestawić również z pojedynczego zdjęcia.
  2. Pojedyncze zdjęcia sortuje się według zgodności wartości odcienia barwy. Pojedyncze zdjęcie z największą zgodnością wartości odcieni barw zostają umiejscowione w odpowiednim miejscu w motywie głównym. Do tego potrzebna jest duża liczba zdjęć, aby otrzymać optymalny wynik. Alternatywnie wynik można polepszyć silnie zmniejszając pojedyncze zdjęcia.
  3. Pojedyncze zdjęcia farbuje się częściowo kolorami motywu głównego. W ten sposób mając mniej niż 100 zdjęć można otrzymać dobry wynik z lepiej widocznym motywem głównym. Aby zwiększyć liczbę zdjęć, można je obracać, przycinać lub rozciągać.

Czy pojedyncze zdjęcia są właściwie rozpoznawalne?

Wielkość pojedynczych zdjęć jest ważnym czynnikiem dla poziomu szczegółowości obrazu głównego. Im mniejsze są pojedyncze zdjęcia, tym dokładniej można odzwierciedlić motyw główny. Jeśli pojedyncze zdjęcia ukazane zostaną w małych rozmiarach,ich motyw będzie trudno rozpoznawalny. Dlatego w praktyce przyjęto rastry o wielkości między 1 cm a 3 cm wielkości wyjściowej.

Łódź jako mozaika ze zdjęć
Wariant mozaikowy nr 3: Setki zdjęć z podróży zestawione w jedną łódź
Siatka mozaiki w orientacji poziomej
Mozaika z kafelków obrazkowych

Duże pojedyncze zdjęcia

Wykorzystanie dużych zdjęć zaburza motyw główny. Motywy pojedynczych zdjęć są wprawdzie rozpoznawalne, jednak odwracają uwagę od głównego motywu. W szczególności dotyczy to zdjęć o silnych konturach.Mozaika ze zdjęć z bardzo małymi obrazkami
Schemat mozaiki z małym rastrem

Małe pojedyncze zdjęcia

Małe zdjęcia dają jednolity obraz główny. Dzieje się tak za sprawą dużej liczby małych zdjęć jaka wykorzystana jest w mozaice oraz ich niskiemu poziomowi szczegółowości. Z powodu małych rozmiarów pojedynczych zdjęć ich motywy są znacznie trudniej rozpoznawalne.

Ile pojedynczych zdjęć liczy sobie mozaika?

Liczba użytych zdjęć ma decydujące znaczenie dla efektu końcowego mozaiki. Efekt wizualny zależy od dwóch czynników:

  1. Wielkości wyjściowej tworzonego pliku
  2. Założonej wielkość pojedynczych zdjęć

Ustawienia tych dwóch czynników znacznie wpływają na efekt końcowy fotomozaiki. Zachowanie równowagi obydwu wartości prowadzi do uzyskania optymalnego efektu końcowego. Znaczenie mają następujące powiązania:

Mozaika z wymiarowaniem
Mozaika o wymiarach 20 x 15 cm ze 100 zdjęć o wielkości2 cm x 1,5 cm

Mozaiki tworzy się dzisiaj jako obrazy ścienne. Dlatego formatem wyjściowym jest z reguły 90 cm x 60 cm lub większy. Im większy format wyjściowy, tym więcej pojedynczych zdjęć widocznych jest w mozaice.

Przy wielkości pojedynczego zdjęcia wynoszącej 2 centymetry szerokości i 1,5 centymetra wysokości dla formatu wyjściowego 20 x 15 centymetrów powstają następujące wartości. Typowe obrazy ścienne mają format ok. 90 x 60 cm.

Liczba pojedynczych zdjęć przy różnych formatach wyjściowych

Format wyjściowy w cm Liczba pojedynczych zdjęć
30 x 20 (ok. DIN A4) 210 zdjęć
40 x 30 (ok. DIN A3) 400 zdjęć
60 x 40 (ok. DIN A2) 810 zdjęć
80 x 60 (ok. DIN A1) 1600 zdjęć
120 x 90 (ok. DIN A0) 3600 zdjęć
160 x 120 (ok. DIN 2A0) 6400 zdjęć

Jeśli nie chcesz aby zdjęcia w Twojej mozaice powtarzały się, do jej stworzenia potrzebować będziesz tyle zdjęć pojedynczych ile podano w tabeli powyżej. Z reguły jednak wykorzystuje się ich znacznie mniej.

Powstałe powtórzenia tych samych zdjęć w mozaice dają dodatkowy, ciekawy efekt końcowy. Znalezienie par zdjęć stanowi znaną trudność przy tworzeniu mozaiki. Powstaje przez to rodzaj gry pamięciowej. W dużych mozaikach z wieloma tysiącami zdjęć powtórzenia występują znacznie częściej.

Jeśli do stworzenia mozaiki ze zdjęć masz ich szczególnie mało, możesz zwiększyć ich liczbę bawiąc się nimiobracając swoje zdjęcia lub tworząc z nich wycinki. Zwiększa to liczbę zdjęć i wpływa na różnorodność budowy obrazu.

Dzisiejsze zastosowanie fotomozaiek

Mimo, że tworzenie mozaik ze zdjęć od 20 lat jest znaną i popularną niszą rynkową w świecie fotografi, od wielu lat zachwyca ona i fascynuje. Fotomozaika daje możliwość "otoczenia " wielu pojedynczych zdjęć w metaforyczną ramę jaką jest motyw główny.

Dużą ilość fotografii, która powstaje przy wszelakich okazjach, można w oryginalny i imponujący sposób przedstawić w mozaice ze zdjęć. Ten atut mozaiki wykorzystwany jest dziś przy okazjach, takich jak:

Urodziny, jubileusze, rocznice czy śluby

Mozaika świetnie nadaje się na prezent przy różnego rodzaju uroczystościach. Często, pojedyncze zdjęcia przedstawiają życiu obdarowanego a obraz główny ukazuje jego samego.

Urlop, podróże, wydarzenia

W tym przypadku mozaika oczarowuje możliwością stworzenia ramy (obraz główny) dla wielu impresji fotograficznych (pojedynczych zdjęć). W ten jakże atrakcyjny sposób można przedstawić dużą liczbą zdjęć, jaka powstaje podczas urlopu.

Dzieci, niemowlęt

Szczególna uwaga w fotografi poświęcana jest dzieciom. W tej kategorii istnieje zazwyczaj najwięcej zdjęć. Tutaj mozaika daje możliwość połączenia ze sobą 2 podejść. Wydruk wielu fotografii można powiązać z jednym wielkoformatowym zdjęciem dziecka.

Adaptacja artystyczna

Fotomozaika dawałą zarówno kiedyś jak i dziś wolność ekspresji artystycznej z uwagi na fakt, iż symbolizuje ona powiązanie efektu sumy (małych) części w dużym dziele.

Firma

Również firmy wykorzystują mozaiki ze zdjęć do komunikowania się. Dwa rodzaje uroczystości znajdują się tu na pierwszym planie: z jednej strony fotomozaiki wykorzystywane są do udokumentowania wydarzeń lub zabaw firmowych. Najczęstszym powodem jest jednak przedstawienie pracowników i firmy. W tym przypadku jako obraz główny wykorzystuje się zazwyczaj logo.

Słoń jako mozaika ze zdjęć
Słoń jako mozaika ze zdjęć - pomiędzy sztuką, a refleksją z wakacji

Wybierz teraz swoje zdjęcie główne

Kliknij lub
przeciągnij obraz tutaj

Minimalne wymagania: 1000 x 1000 pikseli (ok. 2 megapikseli) lub rozmiar pliku większy niż 1 megabajt (MB).

Twoje zdjęcie zostanie przesłane. Chwileczkę, proszę ...